promotion image of download ymail app
Promoted
Ming 發問於 體育水上運動 · 2 星期前

香港考船牌邊間合格率好?

3 個解答

評分
 • 1 星期前

  王子遊艇會 ok 架。 我地一行10人在王子遊艇會上私家班,好開心! 9人一次合格,剩低果個就最終放棄唔考。 

  • Commenter avatar登入以回覆解答
 • 匿名
  4 日前

  唔係喎, 我都係王子遊艇會到上堂, 但只係考到1part 合格, 而家等緊補考喎

  • selina3 日前舉報

   考船牌都要靠自己努力, 我同爸爸都在王子遊艇會度讀,都係 一次過合格。 好學校只能幫你一臂之力或可能令你如虎添翼。 佢係王子! 唔係王爺呀!!  

  • Commenter avatar登入以回覆解答
 • 5 日前

  王子遊艇會吧! 我同女友都1 take pass, 所以而家可以渣水上電單車出海避疫!  

  • Commenter avatar登入以回覆解答
還有問題嗎?立即提問即可得到解答。