VeryMK 發問於 社會及文化語言 · 4 年前

中文名應該點樣正確翻譯? 例如:陳大文ALAN,應該點縮寫呢? Chan T.M. Alan? Alan Chan T.M.? Chan T.M.? Tai Man C.?

2 個解答

評分
 • 4 年前
  最愛解答

  CHAN / ALAN T.M.

  FAMILY NAME / FIRST NAME + MIDDLE NAME

  • Commenter avatar登入以回覆解答
 • 4 年前

  不一定

  • Commenter avatar登入以回覆解答
還有問題嗎?立即提問即可得到解答。