Yahoo 知識+ 將於 2021 年 5 月 4 日 (美國東岸時間) 停止服務。從 2021 年 4 月 20 日 (美國東岸時間) 起,Yahoo 知識+ 網站將轉為僅限瀏覽模式。其他 Yahoo 資產或服務,或你的 Yahoo 帳戶將不會有任何變更。你可以在此服務中心網頁進一步了解 Yahoo 知識+ 停止服務的事宜,以及了解如何下載你的資料。

香港仲有冇泰吧(Bar)呀?

香港仲有冇泰吧(Bar)呀?

以前,九龍城、佐敦有好多間泰吧。但宜家就越來越少。

所以想知香港仲有冇一D係既可以睇到表演(Show)又可以飲酒嘅泰吧/酒吧?

希望知道的人盡可能就提供詳細地址或者位置,當然不少得酒吧名!

記住!!!我要的是既可以睇到表演(Show)又可以飲酒嘅泰吧/酒吧!

麻煩各位了!!

感謝你們的幫助!!

1 個解答

評分
  • ?
    Lv 7
    6 年前
    最愛解答

    要有埋拳擊雷台,同埋鋼管舞台嗎﹖唔好意思,睇電視就有,九龍獅子石道有幾間,齋食。

還有問題嗎?立即提問即可得到解答。