Yahoo 知識+ 將於 2021 年 5 月 4 日 (美國東岸時間) 停止服務。從 2021 年 4 月 20 日 (美國東岸時間) 起,Yahoo 知識+ 網站將轉為僅限瀏覽模式。其他 Yahoo 資產或服務,或你的 Yahoo 帳戶將不會有任何變更。你可以在此服務中心網頁進一步了解 Yahoo 知識+ 停止服務的事宜,以及了解如何下載你的資料。

求时崎狂三 约束 罗马拼音,中日文歌詞

求时崎狂三 约束 罗马拼音,中日文歌詞

急球 唔該~

更新:

只是日文也可以 3Q

更新 2:

也是 二人の約束 羅馬拼音

1 個解答

評分
 • 最愛解答

  僕らいつも悩みながら (bo ku ra i tsu mo na ya mi na ga ra)

  刹那の希望探している (se tsu na no ki bo u sa ga shi te i ru)

  白と黒が交わる未来(とき) (shi ro to ku ro ga ma ji wa ru to ki)

  きっときっと果てなく (kitto kitto ha te na ki)

  空は高く風は流れて (so ra ha ta ka ku ka ze ha na ga re te )

  月の波動、闇に融けてく (tsu ki no ha do u ya mi ni to ke te ku)

  だから、今は前だけを向き (da ka ra i ma wa ma e da ke wo mu ki)

  believe your love この道を (ko no mi chi wo)

  海は深く波は寄せてく (u mi wa fu ka ku na mi ha yo se te ku)

  キミの心ざわめいていく (ki mi no ko ko ro za wa me i te i ku)

  だから、今は上だけを見て (da ka ra i ma wa u e da ke wo mi te)

  believe your love この気持ち(ko no ki mo chi)

  嘆きの星座の調べを (na ge ki no se i za no shi ra be wo)

  胸に刻み、そして走り出す (mu ne ni ki za mi so shi te ha shi ri da su)

  僕らいつも悩みながら (bo ku ra i tsu mo na ya mi na ga ra)

  刹那の希望探している (se tsu na no ki bo u sa ga shi te i ru)

  白と黒が交わる未来(とき) (shi ro to ku ro ga mi ji wa ru mi ra i)

  きっときっと果てなく (kitto kitto ha te na ki)

  光の先に見える道を (hi ka ri no sa ki ni mi e ru mi chi wo)

  二人で歩く幻影(ゆめ)を見たよ (fu ta ri de a ru ku yu me wo mi ta yo)

  愛しさ…それは忘れていた (i to shi sa ... so re wa wa su re te i ta)

  君への約束 (ki mi he no ya ku so ku)

  深く深く闇は広がり (fu ka ku fu ka ku ya mi wa hi ro ga ri)

  白い明日を黒く染めてく (shi ro i a shi ta wo ku ro ku so me te)

  だけど、夢をこの手に握り (da ke do , yu me wo ko no te ni ni gi ri)

  Please hold me tight この思い (ko no o mo i)

  遠く遠く風は吹いている (to o ku to o ku ka ze wa fu i te i ru)

  夜明けの白 まだ果てなく (yo a ke no shi ro ma da ha te na ku)

  だけど、夢をこの手に託し (da ke do, yu me wo ko no te ni ta ku shi)

  Please hold me tight この空を (ko no so ra wo)

  戯ける(おどける)道化たちのように (o do ke ru do u ke ta chi no yo u ni)

  涙隠し、笑顔を見せる (na mi da ka ku shi , e ga wo mi se ru)

  重ねた胸で感じている (ka sa ne ta mu ne de kan ji te i ru)

  儚く響く君の鼓動 (ha ka na ku hi bi ku ki mi no ko do u)

  今日と明日が交わる未来(とき) (kyou yo a shi ta ga ma ji wa ru to ki)

  きっと きっと 笑って…(kitto kitto wa ratte)

  2015-01-22 05:27:02 補充:

  字太多了換意見中回答

  2015-01-22 05:37:56 補充:

  首先是更正:

  第一段&第五段第四句更正:

  きっときっと果てなく (kitto kitto ha te na ku)

  第二段身一句更正:

  空は高く風は流れて (so ra wa ta ka ku ka ze ha na ga re te )

  第五段第二句更正:

  白と黒が交わる未来(とき) (shi ro to ku ro ga ma ji wa ru mi ra i)

  第七段第二句更正:

  白い明日を黒く染めてく (shi ro i a su wo ku ro ku so me te ku)

  打太快打錯了

  2015-01-22 05:38:17 補充:

  第五段第二句更正:

  白と黒が交わる未来(とき) (shi ro to ku ro ga ma ji wa ru to ki)

  2015-01-22 05:44:12 補充:

  以下為第11段

  重ねた指がなぞるように (ka sa ne ta yu bi ga na zo ru yo u ni)

  二重の心求めている (fu ta e no ko ko ro mo to me te i ru)

  降りしきる雨 やがて虹へ (fu ri shi ki ru a me ya ga te ni ji he)

  君との約束 (ki mi to no ya ku so ku)

  2015-01-22 05:44:25 補充:

  以下為第12段

  僕らいつも悩みながら (bo ku ra i tsu mo na ya mi na ga ra)

  刹那の希望探している (se tsu na no ki bo u sa ga shi te i ru)

  白と黒が交わる未来(とき) (shi ro to ku ro ga ma ji wa ru to ki)

  きっときっと果てなく (kitto kitto ha te na ku)

  2015-01-22 05:45:11 補充:

  以下為終段

  光の先に見える道を (hi ka ri no sa ki ni mi e ru mi chi wo)

  二人で歩く幻影(ゆめ)を見たよ (fu ta ri de a ru ku yu me wo mi ta yo)

  愛しさ…それは忘れていた (i to shi sa...so re wa wa su re te i ta)

  君への約束 (ki mi he no ya ku so ku)

  二人の約束 (fu ta ri no ya ku so ku)

  資料來源: , JLPT N2, 歌詞取自http://www.kasi-time.com/item-44021.html
還有問題嗎?立即提問即可得到解答。