Chung 發問於 汽車及交通通勤 · 8 年前

搭咩車??亞洲國際博覽館help!!!!

我住香港仔點去亞洲國際博覽館阿!!!!!!!

搭巴士plz

1.香港仔有咪巴士到亞洲國際博覽館阿????.

2.可以到銅鑼灣0r MK轉巴士到亞洲國際博覽館?????

3.唔該打埋有幾多個車站到同幾久;號碼

thz

2 個解答

評分
 • peter
  Lv 7
  8 年前
  最愛解答

  路線詳情路線上車下車收費約需

  時間

  (分鐘)1新巴:970X香港仔西區海底隧道收費廣場$25105城巴:E11西區海底隧道收費廣場機場博覽館

 • Alex
  Lv 7
  8 年前

  城巴A10 機場 <> 鴨脷洲(海怡半島)10 香港仔海旁道 逸港居 48.0 24.011 香港仔海旁道 香港仔海旁公園 48.0 24.012 香港仔海旁道 香港仔漁類批發市場 13 香港仔海旁道 田灣街附近酒店:港灣酒店、明愛張奧偉國際賓館 14 華富道 華富邨華樂樓 15 華富道 華富商場 16 華富道49 北大嶼山公路 青嶼幹線收費廣場 50 暢航路 一號客運大樓2號閘51 翔天路 二號客運大樓離境層52 暢達路 機場地面運輸中心巴士總站 海怡半島美康閣開 每日 0530 - 2300 30城巴/龍運巴士S1 東涌站 > 機場客運大樓 (循環線) 東涌站往機場客運大樓 (循環線)0 東涌站 東涌站巴士總站 1 觀景路 觀景路 / 飛機燃料庫 2 東輝路 東輝路 / 港龍中航大廈 3 暢達路 1號停車場 4 暢達路 客運大樓 3.5 1.85 暢達路 北停車場 3.5 1.86 暢達路 富豪機場酒店 3.5 1.87 航展路 亞洲國際博覽館 3.5 1.8東涌站開 星期一至五 0530 - 2400 5 - 10星期六及假日 0530 - 2400 7 – 10 九巴路線搜尋http://www.kmb.com.hk/ 可以輸入路線號碼後,按左邊的詳細路線/後將右邊行車路線圖放大,這就相當清楚要點行去.新巴/城巴路線搜尋http://www.nwstbus.com.hk/

還有問題嗎?立即提問即可得到解答。