Programmer升學

本人對program有濃厚興趣,假約有機會入到大學,應該入咩院校最好呢?

同埋佢地收生條件又係咩?

1 個解答

評分
還有問題嗎?立即提問即可得到解答。