Angel 發問於 科學及數學生物學 · 9 年前

北極狐一旦絕種對其他生物有什麼影響???(急)20點

我想問,如果北極狐絕左種會點樣影響個食物鏈???可否詳情d???萬分感謝^^

1 個解答

評分
 • 9 年前
  最愛解答

  旅鼠多咗。白貓頭鷹少咗。北極熊稍為少咗。其他冇事。

  2011-12-11 21:09:47 補充:

  因為北極狐吃(一),被(二)吃,(三)冇食物先食北極狐。

  2011-12-11 21:10:49 補充:

  (一):旅鼠

  (二):白貓頭鷹

  (三):北極熊

  資料來源: myself
還有問題嗎?立即提問即可得到解答。