crystal 發問於 商業及金融投資 · 10 年前

我想問如果透過恆生申請ibond 會唔會收任何費用?

會唔會收埋手續費?咩存倉費咁?總之會唔會扣你既錢呢?如果派息,會唔會好似透過銀行收咩費?

2 個解答

評分
還有問題嗎?立即提問即可得到解答。