promotion image of download ymail app
Promoted
Ling 發問於 體育游泳及潛水 · 9 年前

史丹福游泳學校好唔好?

細佬想學游水,我見史丹福咁多廣告,其實好唔好嫁.?

1 個解答

評分
  • 9 年前
    最愛解答

    我都系去史丹福學加!都幾好.D教練好nice,我學左一年半左右就己經學曬四式啦!!

    資料來源: 我學時實況
    • Commenter avatar登入以回覆解答
還有問題嗎?立即提問即可得到解答。