scs 發問於 社會及文化語言 · 1 十年前

English (rhyming)

English (rhyming)

As thin as a rake

As shy as a ____ As pink as a _____

As false as a wig

2 個解答

評分
 • 1 十年前
  最愛解答

  As thin as a rake

  As shy as a snake As pink as a pig

  As false as a wig

 • 1 十年前

  我推薦您一個非常不錯的英語學習網站,里面有很多非常不錯的學習資源: http://www.hkenglishstudy.info=/ 希望可以幫到你!

還有問題嗎?立即提問即可得到解答。