Facebook 私穩問題

如果係fb裡面有一共三十個朋友,我將他十個為一個群組分別為A,B及C組分開.

問1. 當中我唔想A組睇到某些相簿!...請問點set?

問2. 當中我又唔想A組知我有乜朋友,又點set?

2 個解答

評分
 • Mark
  Lv 5
  1 十年前
  最愛解答

  PRIVACY SETTING=>CUSTOMIZE SETTINGS

  裡面有ALBUM SETTING,可以逐個設定不讓誰人看或只讓誰人看

  而朋友名單則是在PRIVACY SETTING上面的CONNECTING ON FACEBOOK

  進入後第四個即為朋友名單的顯示權,設定是除了A組可看就行

還有問題嗎?立即提問即可得到解答。