kin pong 發問於 商業及金融投資 · 1 十年前

以下兩間銀行信用卡最低息?

以下兩間銀行信用卡最低息?

創興銀行和交通銀行,拖欠咭數最低息?唔該!

1 個解答

評分
  • 1 十年前
    最愛解答

    點解你唔打去創興銀行和交通銀行客戶服務熱線度問呢???因為你APPLY信用卡0既時候..銀行係睇你信貸評級而去斷定比幾多厘信用卡息口比你~所以好難講邊間平..一般0來講信用卡息口會係30%至47%..即係話一萬蚊咭數,當最平計你30%..你每月利息開支要$250..如果你只交最低還款額3%or5%即係交$300or$500比信用卡...咁你自己計下條數,係咪真係咁傻喇!!TEL:66066720

還有問題嗎?立即提問即可得到解答。