Jessica 發問於 社會及文化語言 · 1 十年前

如果一個解釋相同既字

如果一個解釋相同既字

例如 nearly almost , forgive remit 都係有差不多 同 豁免既意思

咁講野或者作句子果陣係咪用邊個都得?

定係有規定?

謝謝~

1 個解答

評分
 • Jenkin
  Lv 7
  1 十年前
  最愛解答

  nearly跟almost還可以,

  但forgive是饒恕/寬恕,跟remit豁免/免除或減輕(嚴重性)

  兩個字是不同的,除了用在一個主角「上帝」時才會相同:

  上帝饒恕人過犯(forgive)跟上帝免除人罪(remit)。

還有問題嗎?立即提問即可得到解答。