erry 發問於 娛樂及音樂娛樂圈 · 1 十年前

Mr Bean

其實Mr Bean 個真樣系點,有沒一D關於佢既相,唔系話佢平時好笑個樣,系佢正經個樣

2 個解答

評分
還有問題嗎?立即提問即可得到解答。