Yahoo 知識+ 將於 2021 年 5 月 4 日 (美國東岸時間) 停止服務。從 2021 年 4 月 20 日 (美國東岸時間) 起,Yahoo 知識+ 網站將轉為僅限瀏覽模式。其他 Yahoo 資產或服務,或你的 Yahoo 帳戶將不會有任何變更。你可以在此服務中心網頁進一步了解 Yahoo 知識+ 停止服務的事宜,以及了解如何下載你的資料。

tsun ho 發問於 環境其他 - 環境 · 1 十年前

可再生能源的缺點+非再生能源的優點

除咗成本問題之外,仲有咩?

更新:

回意見001:無倒轉

鬼唔知可再生能源的優點+非再生能源的缺點咩

所以先要問可再生能源的缺點+非再生能源的優點!

更新 2:

回001:你好似倒轉咗.........

回002:o..............你倒轉001的答案

不過仍然答非所問

更新 3:

再回意見001:可再生能源的優點+非再生能源的缺點在網上太多,根本不需要在知識+問

2 個解答

評分
 • 1 十年前
  最愛解答

  你既問題都好模糊下,不如等我講哂兩者既缺點同優點啦

  非再生能源:

  優點:每個單位可釋放出既能源比起可再生能源高,而且提煉能源不受天氣限制。

  缺點:有耗盡的一天,而且成本價格受到非再生能源輸出國既限制。

  可再生能源:

  優點:無窮無盡,不會對地球生態有影響。

  缺點:每個單位釋放出的能量少,建築成本高,同埋有下列限制:

  太陽能同風力:不能24小時供應,受到天氣限制影響。

  水力:水壩只能興建於水流量和落差大的河道,而水壩會堵塞河流,令上游會有泛濫的危險。

  地熱能:只能在火山活躍的地區提煉能源,同埋開採時地質表面的岩石會堵塞管道。

  核能:(非可再生能源) 用核暴威力產生能量,但核能一但洩漏,會影響地球超過1000年(暫時沒有解決核洩方法),核電廠亦需設於海邊。

  資料來源: myself
 • 1 十年前

  解答個位人兄,你打D野好似倒轉左,改改呀,唔該。

  2009-12-08 21:19:36 補充:

  我有補充

  可再生能源的缺點:大部分都是從大自然中的能量,再轉化無限循環再用,非常環保.如太陽能,風能等等

  非再生能源的優點:就是資源有限 終有一天會用光,如媒,石油等等

還有問題嗎?立即提問即可得到解答。