katy 發問於 政治及管治政府 · 1 十年前

郵寄問題(small packet)

我想寄D細細份野,如耳環,手鏈,頸鏈等...

請問係咪攞住對耳環同佢講要寄就得嫁喇?(個樣好on居喎 -_-")

佢會俾咩我包住對耳環嫁?我洗唔洗用個袋仔或者盒仔包好佢地?佢俾我既包裝要唔要俾錢?

更新:

small packet既尺寸有無規定?可以細到幾細

2 個解答

評分
 • Vinci
  Lv 7
  1 十年前
  最愛解答

  郵寄前準備過程:

  如果寄包裹:你要搵個堅固少少的盒,如果你要寄的野是易碎,你最好加埋泡泡紙及報紙保護。

  如果以信封寄出:如果你要寄的野是易碎,你最好加埋泡泡紙及報紙保護。

  以上回答內容是本人經驗(Vinci Cheung),不可能於任何網頁或書本上找到!版權所有,未經許可,請勿複製作任何用途!!!

  至於個盒外面,如果你認為無所謂,可以唔使包,否則,可以搵張花紙、報紙、顏色紙包好。

  你個盒 / 信封上面的正中間,填上收件人的詳細地址及收件人姓名。郵票則貼於地址個面的右上角。如果個面無白色位置比你寫,你可以貼張白紙再係上面寫。

  以上回答內容是本人經驗(Vinci Cheung),不可能於任何網頁或書本上找到!版權所有,未經許可,請勿複製作任何用途!!!

  你既回郵地址,可以寫埋係收件人地址個面,但字體要比收件人地址為小,或寫於包裹 / 信封背面。

  如果你的包裹 / 信封入面係易碎物品,你可以係收件人地址個面,加句"易碎品,小心輕放"。

  內容是本人經驗(Vinci Cheung),不可能於任何網頁或書本上找到!版權所有,未經許可,請勿複製作任何用途!!!

  如果你寄掛號,由於郵局要貼張掛號BARCODE,你要係收件人地址個面預留位置。

  郵寄程序:

  以上回答內容是本人經驗(Vinci Cheung),不可能於任何網頁或書本上找到!版權所有,未經許可,請勿複製作任何用途!!!

  如果你已經肯定自己已經貼上足額郵票,又唔需要掛號。你可以將郵件投入郵筒"平郵"或"空郵"的空格內。

  如果你需要買郵票、唔知需要幾錢郵票、需要掛號或其他服務,你就要去郵局投寄有關郵件。有關程序如下:

  1.首先拎件已經包裝好的郵件,並已經寫好收件人及回郵地址等資料,去郵局。

  以上回答內容是本人經驗(Vinci Cheung),不可能於任何網頁或書本上找到!版權所有,未經許可,請勿複製作任何用途!!!

  2.同個職員講話你想將份件寄去某地方,用平郵定空郵,需唔需要掛號。

  3.跟住個職員會磅你份件,再加上郵費及其他額外服務的收費(如掛號、特快等),之後會將個總額話比你知。

  4.你比錢買郵票,再將郵票貼於郵件上,再交回職員處理。

  以上回答內容是本人經驗(Vinci Cheung),不可能於任何網頁或書本上找到!版權所有,未經許可,請勿複製作任何用途!!!

  5.你已經完成投遞,如你選擇掛號,你就要填多張"投遞掛號證明書"(只限本地郵件),之後職員會比番張"投遞掛號證明書"你,你拎埋就可以走。

  資料來源: 以上回答內容是本人經驗(Vinci Cheung),不可能於任何網頁或書本上找到!版權所有,未經許可,請勿複製作任何用途!!!
 • 1 十年前

  no, 你自己包,尺寸不可以太細,不可以細過個細信封,

  如果昂貴的(在320蚊以上要寄保險或快郵),因為掛號只賠320

  如果好便宜的就檔信寄

還有問題嗎?立即提問即可得到解答。