Yahoo 知識+ 將於 2021 年 5 月 4 日 (美國東岸時間) 停止服務。從 2021 年 4 月 20 日 (美國東岸時間) 起,Yahoo 知識+ 網站將轉為僅限瀏覽模式。其他 Yahoo 資產或服務,或你的 Yahoo 帳戶將不會有任何變更。你可以在此服務中心網頁進一步了解 Yahoo 知識+ 停止服務的事宜,以及了解如何下載你的資料。

問有關物業管理或護衞公司

本人喺女仔,有中五程度(英文唔多掂),之前做文職但而家好難揾工加上自己唔係叻人,見過物業助理但佢地要求英文流利,唯有做保安,做過臨時保安員(一個月),想問恒益物業管理有限公司、信和護衞有限公司同衞逹保安有限公司,以上邊間最好呢?同埋有無人喺呢三間做過佢地既福利、待遇,邊間係最易請人入去做,另外有無人個盤請緊人呀?

2 個解答

評分
 • 1 十年前
  最愛解答

  恆益物業管理有限公司係恆基地產全資附屬公司,而信和護衛則是信和地產全資附屬公司,2間都是大公司,專做旗下住宅和商場的管理和保安工作,而衛達就物到做,包括解款,守地盤等等工作.呢三間中,梗係恆益同信和最好做,人工7000左右,有雙糧,有薪年假,而且你重後生,佢地大公司大把商場同住宅,應該有良好晉升機會.佢地周不時都請人,你多d留意東方日報招聘廣告,佢地多數係東方登廣告.

 • 1 十年前

  HI 不如睇多個機會啦

  我地公司主要推廣健康食品同埋做客戶跟進

  可以擴闊自己既人際關係、溝通技巧

  工作要求:有上進心、有責任感、最緊要係認真、

  中五或以上程度、無須經驗、良好時間觀念、

  良好待客態度、勤奮好學

  年齡 : 18歲或以上

  我們會提供在職培訓課程

  有興趣者請到以下的網站留下資料(合作機會)

  www.yourhealthyshape.com/sing

  或將履歷及聯絡方法電郵給我們

  tenneylo@gmail.com

  我們會盡快回覆閣下,安排面試時間及詳情

還有問題嗎?立即提問即可得到解答。