Fxes1187 發問於 寵物其他 - 寵物 · 1 十年前

我兩隻龜成日發哂癲咁爬,究竟係咩原因?

我養左兩隻巴西龜,6年到

兩隻都係女,生過蛋幾年

兩隻一齊放係一個大盆入面養

一直都冇野,但上兩年開始

一到呢個時候

兩隻成日都發哂癲咁想要爬出黎

係咪因為將要生蛋?

有咩辦法可以令佢地安靜d?

真係好煩惱

1 個解答

評分
  • 1 十年前
    最愛解答

    龜龜大個左係你家到生活左好(來)ge時候 佢地(關)左 會係你家爬爬爬

    爬到傻左咁= = 我個金錢龜同巴西龜 金錢龜30年左右 巴西龜7到左右佢地係咁爬爬爬 不過你好d 佢地爬出來的時候佢地拉屎 哦左d屎係出面 之後由爬番入去 都唔知點解 你個龜發哂癲爬出黎係因為天氣ge關係掛 可能你唔會比最佳我但係想同你分享下 ^^

    資料來源: 冇 全都係我自己打
還有問題嗎?立即提問即可得到解答。