?
Lv 5

大尾督去旺角...

有咩車係大尾督去旺角...

想一程過..bus或者小巴..

最好一個鐘內到達..thz

2 個解答

評分
 • FC4888
  Lv 7
  1 十年前
  最愛解答

  首程:

  方法一:

  乘巴士:75K

  上車地點:大尾篤巴士總站

  下車地點:大埔鐵路站巴士總站

  等車時間:每11-20分鐘一班車

  車費:$4.7

  車程:25-40分鐘(計埋等車)

  乘小巴:20C

  上車地點:大尾篤巴士總站

  下車地點:大埔鐵路站小巴總站

  等車時間:每7-15分鐘一班車

  車費:$6.0

  車程:20-30分鐘(計埋等車)

  次程:

  乘港鐵:東鐵

  上車地點:大埔站

  下車地點:旺角東站

  等車時間:每3-8分鐘一班車

  車費:$7.1(八達通) $8.0(車票)

  車程:25-30分鐘(計埋等車)

  希望可以幫到你啦!!!^_^

  資料來源: 自己
 • 真欣
  Lv 6
  1 十年前

  原則上是沒有一程過巴士/小巴,可以參考以下轉車方法

  乘小巴20C到寶鄉街轉旺角紅小

  小巴20C大美督---大埔墟車站

  上車地點:大美督總站

  轉車地點:大埔寶鄉街

  下車地點:太子鐵路站/始創中心/旺角道

  小巴20C由大美督至大埔寶鄉街,行車時間約15分鐘,收費6元

  紅小由大埔至旺角,行車時間約20分鐘,收費12元

  全程35-45分鐘,收費18元

還有問題嗎?立即提問即可得到解答。