DBS 清卡數

我人工 7700

想借dbs黎清卡數

想借 34000

但係佢批得個 15000 比我...

咁我應該點算好...

搵過另一間定借左呢15000再搵其他銀行??

更新:

即係分開黎借??

但唔係一次過借大筆d

利率會低d咩

3 個解答

評分
 • j
  Lv 6
  1 十年前
  最愛解答

  借左呢15000先,清一半卡數也好,因利息以小D,然後再搵其他銀行借,不要再用信用卡了.

 • 1 十年前

  得3萬幾蚊你可以搵顧問公司同你做

  咁樣d利息都會平d ...

  可打:29803673 搵呀rox

 • 1 十年前

  卡數真係累人一生!你找多幾間低息D,清左條數好啦!

還有問題嗎?立即提問即可得到解答。