promotion image of download ymail app
Promoted

朗廷酒店L'Eclipse

有乜食同埋d食物點樣?

我食lunch

thx

1 個解答

評分
 • 1 十年前
  最愛解答

  朗 廷 酒 店 嘅 L'Eclipse 餐 廳 最 近 請 咗 泰 國 宮 廷 料 理 餐 廳「藍 象」嘅 三 位 代 表 任 客 席 廚 師 ,炮 製 最 道 地 的 泰 國 菜 色 ,王 子 同 老 死 Yoyo 趁 尾 2 嗰 日 嚟 食 自 助 晚 餐 ,食 完 之 後 決 定 俾 L'Eclipse 6 粒 星

  王 子 一 向 根 據 環 境 、賣 相 、味 道 及 服 務 去 俾 星 ,最 高 俾 5 粒 星 ,L'Eclipse 有 6 粒 星 係 因 為 呢 間 餐 廳 由 侍 應 到 廚 師 有 禮 貌 之 餘 ,對 每 個 顧 客 都 好 似 自 己 朋 友 咁,大 部 份 酒 店 啲 廚 師 係 有 禮 貌 但 好 少 會 主 動 講 嘢 ,但 呢 道 唔 同 崗 位 嘅 廚 師 會 好 殷 勤 招 呼 客 人 ,行 埋 去 佢 哋 負 責 嘅 都 份 ,佢 哋 會 笑 容 滿 面 咁 主 動 問 你 有 乜 需 要 ,仲 會 細 心 介 紹 各 種 美 食 ,更 有 廚 師 見 小 朋 友 唔 夠 力 挖 雪 糕 會 主 動 幫 忙

  女 侍 應 個 個 都 後 生 靚 女 兼 好 溫 柔 ,每 次 清 完 碟 上 美 食,佢 哋 總 會 好 快 過 嚟 好 有 禮 貌 問 過 你 才 收 走 啲 碟 ,男 侍 應 就 一 眼 關 七 ,我 離 開 座 位 時 唔 記 得 攞 埋 手 提 電 話 ,佢 哋 竟 會 企 喺 張 枱 旁 邊 幫 我 睇 住 ,等 我 影 完 相 後 就 提 醒 我 注 意 隨 身 物 品 . . .

  今 時 今 日 咁 嘅 服 務 態 度 真 係 值 得 表 揚!

  • Commenter avatar登入以回覆解答
還有問題嗎?立即提問即可得到解答。