Peter 發問於 商業及金融投資 · 1 十年前

申請恆生的ATM戶口要帶咩?

我睇在N個知識+ 的帖話恆生ATM戶口要18+ 有的又話5使 究竟使5使18+

ps: 5糸 18歲以下之綜合戶口客戶

ATM戶口要帶咩?

身份證

住址證明就得?

更新:

me 16歲

1 個解答

評分
  • 1 十年前
    最愛解答

    我覺得你應該打個電話去問一問,,因為帶溜野就好麻煩啦

還有問題嗎?立即提問即可得到解答。