?
Lv 5
? 發問於 體育足球其他 - 足球 · 1 十年前

點解傑斯唔代表英格蘭,而去代表威爾斯呢?

點解傑斯唔代表英格蘭,而去代表威爾斯呢?

6 個解答

評分
 • 1 十年前
  最愛解答

  在近來他開始擔任威爾斯的隊長。在學徒時代他已經以隊長身份帶領英格蘭的少年隊,但只因為他在英格蘭讀書,不是因為他是英格蘭人!不過,也有說他不選擇代表英格蘭的原因是因為他不滿英格蘭籍的父親拋棄威爾斯籍的母親,憤而放棄代表英格蘭的資格,轉為代表威爾斯,名字更由賴恩‧威爾遜改為賴恩‧傑斯。

 • 1 十年前

  傑斯都係出身在英國

  而傑斯係威爾斯

  但在足球來說係分為三隊:

  英格蘭

  威爾斯

  蘇格蘭

 • 1 十年前

  在學時吉格斯曾代表英格蘭學童隊(入選不論國籍,只需就讀於英格蘭境內學校),其父為獅子山裔英格蘭黑人,其母為威爾斯白人,後來父母在80年代分居。從此吉格斯與父劃清界限,並改跟母姓,並改為代表威爾斯,曾是威爾斯最年青的國腳

 • 1 十年前

  He was born in Wales, his parents were both Welsh. He could not have played international football for any country other than Wales.

  The confusion arises because he played for an England Schoolboys team. England Schoolboys select from all English schools, irrespective of the nationality of the boys concerned.

  Giggs went to school in Manchester, so was eligible for England Schools' teams, but not for England full internationals.

  傑斯根本就係威爾斯人!

  之前我答過, 可以去睇下!

  2007-08-27 08:19:42 補充:

  下? 最佳回答? 應該係最差回答就真!!!

 • 你覺得這個解答怎樣?你可以登入投選解答。
 • 1 十年前

  因他出身在威爾斯

 • 1 十年前

  因為傑斯出生於威爾斯卡迪夫城,只在英格蘭長大,所以不能入選英格蘭國家隊

  2007-08-26 22:54:23 補充:

  『憤而放棄代表英格蘭的資格,轉為代表威爾斯』,??

  佢唔係英格蘭籍根本唔可以代表英格蘭,

還有問題嗎?立即提問即可得到解答。