Yahoo 知識+ 將於 2021 年 5 月 4 日 (美國東岸時間) 停止服務。從 2021 年 4 月 20 日 (美國東岸時間) 起,Yahoo 知識+ 網站將轉為僅限瀏覽模式。其他 Yahoo 資產或服務,或你的 Yahoo 帳戶將不會有任何變更。你可以在此服務中心網頁進一步了解 Yahoo 知識+ 停止服務的事宜,以及了解如何下載你的資料。

Lau 發問於 環境其他 - 環境 · 1 十年前

環保...學校環保的方法

有咩方法可以令學校環保d!@@!?

1 個解答

評分
 • 1 十年前
  最愛解答

  用環保袋返學

  2007-07-31 18:15:23 補充:

  用環保袋代替書包

  2007-07-31 18:16:11 補充:

  另外,你可以將一d無用既物料,好似膠bottle黎做一d decoration(即係佈置).或者做一d小飾物...你平時拎多d野返學校,好似pe 衫咁..可以唔用膠袋或者紙袋,而用環保袋..myself

  2007-07-31 18:16:40 補充:

  學校可以選飯商提供可回收包裝.學校可以設立花園,來做種植.學校可以在校放置回收箱.學校可以教育兒童環保意識.

  2007-07-31 18:17:24 補充:

  日常化啲會比較容易推行, 例如鼓勵同學自備餐具啦, 可以減少使用木筷子同埋啲膠匙, (最好可以做啲統計, 咁會有效果啲) 多啲用手巾仔, 少啲用紙巾啦, 又可以搞啲比賽咁啦, 因為有時環保都要睇吓啲人有無創意的, 如果有創意, 身邊有好多廢物可以循環再用, 甚至乎造成一啲好實用嘅用品....就好似一啲新買嘅手提電話, 個盒係好新, 同埋好硬淨的, 加少少創意, 就可以變成一個小櫃桶, 又可以放喺書枱放雜物咁.....最好係多啲宣傳海布, 又可以搞海布創作比賽.....同埋搞討論都幾好架....總之令到全間學校都好有環保氣氛, 個個人都係講緊呢樣嘢, 越多人注意同參與越好....

  2007-07-31 18:18:02 補充:

  鼓勵同學參與舉行環保講坐讓同學知道環保的重要性 自己 我建議到一些環保組織參觀,讓同學知道環保團體的エ作和意義.此外,推動一些環保遊戲,工作坊等等. 自己

  2007-07-31 18:21:10 補充:

  慳電…都係一個社會大趨勢。學校使用的塑膠食具太多(即掉丟的也很多),很不環保。綠化環境。跟學校的環保有關。但…要留意個說服力同可行性。因:慳電,只能講到班房無人時要關燈、關冷氣,但…我 n年前讀書學校都已有這樣的規則啦,好多學校有這規則吧﹗再者…學校的用電除小部份(班房的燈和冷氣)綠化校園…都要睇校方的行政做法。

  2007-07-31 18:23:26 補充:

  你可以講唔好用太多膠袋囉,,或者用手巾代替紙巾,,用洗米水代替清水淋花,,廢紙、膠瓶同鉅罐可以循環再造,,一張白紙兩面用等等,,事實上有好多,,你慢慢諗都諗到好多嫁,, 自己經驗 我想你一開始要搜集一下d資料 sin~( 分開搜集學校和環保的定義 )你要多留意下學校的事,所以你要想得遠一點,即個範圍可以廣至其他學校)比我,我會係"電"個到~因電是在所有學校中,係最大的啟動能源,所以我會向佢入手!! 我

  2007-07-31 18:26:59 補充:

  增加校園的綠色舉辦一些校園的綠化活動,例如植樹美化校園。有條件的學校可以讓同學們挖出一片土地來親自種植花卉和蔬菜水果。也可舉行校園的清潔運動,組織同學們學習、認識校園內的樹木和植物。這些活動,是使同學們加深對四周的青綠環境的認識,培養大家對美好環境的感情的好方法。開展回收和舊物利用將校園內不同的廢物,如紙張、鋁罐等,安排回收。也可將節省資源的重要性以黑板報的形式介紹給同學。此外,可舉辦校園二手市場,讓同學們把一些不需要的物品,如書本、玩偶等拿出來,供需要的人去購買。生活小節綠色化

  2007-07-31 18:27:08 補充:

  留心每個生活小節,你可以變得綠色一點。平時最好用自己的手帕代替紙巾。儘量善用資源。減少污染是日常生活的守則,例如不要隨便浪費食物、紙張、電力、水等。減少不必要的複印,如果可以,一份筆記或讀物可以和同學輪流看,同時要雙面複印和利用舊紙。將不能用的廢紙收集拋往回收箱。離開教室前將所有的電燈、風扇或冷氣關掉,平時上課下課儘量使用樓梯,一來節省能源,二來有益健康。

還有問題嗎?立即提問即可得到解答。