Yahoo 知識+ 將於 2021 年 5 月 4 日 (美國東岸時間) 停止服務。從 2021 年 4 月 20 日 (美國東岸時間) 起,Yahoo 知識+ 網站將轉為僅限瀏覽模式。其他 Yahoo 資產或服務,或你的 Yahoo 帳戶將不會有任何變更。你可以在此服務中心網頁進一步了解 Yahoo 知識+ 停止服務的事宜,以及了解如何下載你的資料。

屋企點解會有白蟻, 但我2個月內會搬屋, 我可以點做

屋企次所木門框底部好似溶左咁, 成日有d木'歲咁'

咁我琴日打開塊磚, 見到成炸白色既蟲旭旭下咁, 好恐怖

個d係唔係白蟻 ?

點解會有 ?

我呢2個月內會搬, 唔想用咁多錢係滅白蟻上, 但我仲住係到, 見到好驚

e家可以點做 ?

多謝大家既指點呀

1 個解答

評分
 • 1 十年前
  最愛解答

  一定係白蟻!

  D白蟻尼到,

  有可能由廁所個渠爬尼

  因廁所渠係濕ge

  但點解係磚到都有呢?

  磚唔濕喎!

  如果佢地搵到好地方

  就會用佢地ge大便弄濕佢

  白蟻要剎

  就一定要搵白蟻專家尼剎

  你話你2個月後搬

  咁搬左就任D白蟻繼續蛀?

  蛀到去D屋梁點算?

  有可能做成傷亡架!

  唔通你地就咁走左去?

  視而不理?隻眼開隻眼閉?

  快D搵剎蟲專家啦!

  資料來源: me^^
還有問題嗎?立即提問即可得到解答。