cooking mama 的wrap點做

我想問cooking mama煎蛋入面有個英文wrap係要點做先可以過關

2 個解答

評分
 • 1 十年前
  最愛解答

  其實你只要快手, 將佢先由上, 再下, 其後反埋佢就得

  其實我估應該你係講煎「暗烈」, 你從正常的去想, 就明白點樣做, 但緊記要快!!!!

  用筆先從上方向下畫, 再由下方向上畫, 之後再跟番指示做便可。

  資料來源: 我玩過了
 • 1 十年前

  你只要跟住個箭嘴向前拉一下就得ga la

  但係要響中間拉,同埋要快手

還有問題嗎?立即提問即可得到解答。