Yahoo 知識+ 將於 2021 年 5 月 4 日 (美國東岸時間) 停止服務。從 2021 年 4 月 20 日 (美國東岸時間) 起,Yahoo 知識+ 網站將轉為僅限瀏覽模式。其他 Yahoo 資產或服務,或你的 Yahoo 帳戶將不會有任何變更。你可以在此服務中心網頁進一步了解 Yahoo 知識+ 停止服務的事宜,以及了解如何下載你的資料。

7-11 (seven eleven)

有一個比賽就係設計話劇ge

主要就想慶祝香港回歸中國十週年同

帶出7-11---一定有間係左近 ge理念

-

-

所以可不可幫我諗諗一 d idea ar

可以的話最好講d about 7-11 ge 資料俾我聽呀~

謝謝~

更新:

唔該唔好離題= ="

1 個解答

評分
 • 1 十年前
  最愛解答

  7-ELEVEN 公 司 歷 史

  7-Eleven 於 1927 年 在 美 國 得 克 薩 斯 州 達 拉 斯 市 創 立 , 為 全 球 最 大 的 連 鎖 便 利 店 營 運 者 及 特 許 經 營 主 , 並 為 全 美 最 具 規 模 的 獨 立 電 油 零 售 站 。 於 1999 年 4 月 28 日 經 全 體 股 東 同 意 下 , 企 業 名 稱 由 原 來 的 南 蘭 公 司 正 名 為 7-Eleven, Inc. 。 7-Eleven 早 期 從 事 生 產 及 零 售 冰 塊 業 務 , 後 來 為 方 便 顧 客 , 逐 漸 提 供 鮮 牛 奶 、 麵 包 、 雞 蛋 等 日 用 商 品 , 發 展 為 商 品 多 元 化 的 便 利 店 雛 型 。

  7-Eleven 便 利 店 的 名 稱 源 於 1946 年 , 藉 以 標 榜 該 商 店 營 業 時 間 由 上 午 7 時 至 晚 上 11 時 。 今 天 , 7-Eleven 為 提 供 更 佳 服 務 , 已 改 為 24 小 時 年 中 無 休 營 業 , 為 便 利 店 經 營 的 模 式 立 下 里 程 碑 ; 但 由 於 7-Eleven 名 字 已 深 入 民 心 , 故 仍 沿 襲 採 用 。 目 前 北 美 州 共 有 接 近 6000 間 7-Eleven , 每 日 為 6 百 萬 顧 客 服 務 , 以 獨 有 品 牌 Big Gulp 、 Big Bite 、 Slurpee 及 鮮 磨 熱 咖 啡 馳 名 的 7-Eleven , 多 年 來 亦 不 斷 開 拓 新 的 速 食 、 熱 食 及 新 鮮 飽 點 等 項 目 , 積 極 為 顧 客 提 供 多 元 化 口 味 。 另 外 , 7-Eleven 亦 引 入 了 多 種 便 利 服 務 以 迎 合 個 別 商 區 顧 客 的 需 求 , 其 中 包 括 自 動 匯 款 服 務 、 複 印 及 傳 真 服 務 , 自 動 銀 行 提 款 機 服 務 及 電 話 卡 等 。

  在 北 美 州 的 7-Eleven 中 , 約 百 分 之 五 十 五 屬 特 許 加 盟 店 , 加 上 全 球 各 地 的 加 盟 主 及 合 營 公 司 , 7-Eleven 全 球 計 有 超 過 27,000 個 零 售 點 。 國 際 市 場 包 括 日 本 、 澳 洲 、 墨 西 哥 、 台 灣 、 新 加 坡 、 加 拿 大 、 菲 律 賓 、 英 國 、 西 班 牙 、 瑞 典 、 丹 麥 、 南 韓 、 泰 國 、 挪 威 、 土 耳 其 、 馬 來 西 亞 、 中 國 及 關 島 。 除 北 美 本 土 市 場 外 , 日 本 及 台 灣 擁 有 最 龐 大 的 網 絡 , 分 店 數 目 超 過 10000 及 3400 家 。 於 1991 年 , 日 本 的 Ito-Yokado Co., Ltd. , 更 向 7-Eleven 購 入 大 部 份 股 權 , 至 此 成 為 7-Eleven 的 大 股 東 。

  7-Eleven 素 來 活 躍 於 參 與 社 區 公 益 活 動 。 目 前 在 美 國 本 土 的 活 動 重 點 集 中 在 幫 助 文 盲 及 飢 餓 人 仕 。 透 過 「閱 讀 成 就」 基 金 , 7-Eleven 已 撥 款 超 過 三 百 萬 美 元 資 助 1200 個 志 願 團 體 , 參 與 解 決 文 盲 問 題 , 並 利 用 電 台 節 目 鼓 勵 小 朋 友 養 成 閱 讀 的 習 慣 。 另 外 , 7-Eleven 也 經 常 以 食 物 捐 贈 形 式 幫 助 貧 戶 , 估 計 每 年 向 全 美 22 個 濟 貧 機 構 共 捐 出 重 達 四 百 萬 磅 的 食 物 。

還有問題嗎?立即提問即可得到解答。