imbb_1981 發問於 商業及金融投資 · 1 十年前

想問問關於warrant既溢價

warrant既溢價代表d咩?? 行使成本價 係唔係只係 將warrant既錢+行使價?? 同溢價有無關係?? 麻煩晒

1 個解答

評分
 • 1 十年前
  最愛解答

  溢價

  溢價是指相關資產價格於股證到期日前需要變動的幅度百分比,以達致打和點價格水平。

  請注意︰溢價只顯示在到期日時令投資者不盈不虧的所需價格變動幅度,但倘若投資者在到期日前已將認股證沽出,溢價便不適用,

  原因是距離到期日的時間並無計算在內。投資者如能把握適當的時機沽出手上之股證,將有機會獲得豐厚的回報。

  認購證的溢價(以相關資產價格的百分比表達) :

  溢價 = {[行使價 + (認購證價格 x 兌換比率)] - 現貨價} / 現貨價 x 100 %

  認沽證的溢價(以相關資產價格的百分比表達) :

  溢價 = {現貨價 - [行使價- (認沽證價格 x 兌換比率)]} / 現貨價 x 100 %

  例子:

  法興公司丙認股證(9905.HK)於2000年7月21日之價格

  參考現貨價 : 100 港元

  行使價 : 95 港元

  認股證價格 : 1.59 港元

  兌換比率 : 10 份換 1 股

  計算:

  溢價 = {[HK$95.00 + (HK$1.59 x 10)] - HK$100.00} / HK$100.00 x 100 %

  溢價 = 10.90%

還有問題嗎?立即提問即可得到解答。