OY 發問於 家居與園藝保養及維修 · 1 十年前

恩家, 寶信, 德信邊間搬屋公司好? 或有無其他介紹?

有無人試過以上個幾間?

又或者有無其他公司推介?

仲有會寄存傢具半個月, 有無連埋咁既服務?

更新:

依家問左"人人搬屋"係最平, 咁呢間大家又有咩意見?

更新 2:

仲有想知通常小費會比幾多到?

6 個解答

評分
 • 1 十年前
  最愛解答

  上 "香港搬運中心" 找一LA

  有好多平的搬運公司比你選擇

  WWW.MOVE.CTR.HK

 • 6 年前

  今次搬屋最開心,我是在街看見祝福搬屋公司的員工正在搬着,見他們的員工做得几好.就問佢地攞卡片.之前心裡都五拾五拾,但搬完我非常满意.之前用過的都不太满意,祝福搬屋是我用過最好的一間.價錢不算低,但質素有保證!所以誠心推介【祝福搬屋公司】﹗39953927

  www.goodfortune.hk

 • 8 年前

  智宏專業包裝搬屋公司最優惠價錢,提供忠誠服務 , 本公司負責各類:搬屋公司,搬屋,包裝搬屋、搬琴、搬寫字樓及搬屋存倉服務。http://www.chiwangmov.com/

 • 1 十年前

  Yan Ka no way. I have recently requested Yan Ka for home removal but it makes me very angry and now I would like to seek you help for $600 deposit return.

  2008-08-11 09:33:02 補充:

  最近找恩家搬屋,換來了一肚子氣,以為信主的服務好,有誠信,但事與願違。我現在正向恩家追回$600元的按金,他說不會發回按金的,請教我甚樣做呢?

 • 你覺得這個解答怎樣?你可以登入投選解答。
 • ?
  Lv 7
  1 十年前

  我都在這介紹過網友, 她給了我最佳答案, 有可能她問了覺得平掛. 我自己曾在官塘唐5樓搬入大圍, 才收我 1000元, 3個人搬. 不過, 在這給你電話我有可能被投訴,不妨e mail 給我 bonnielam_2000@yahoo.com.hk

  我只是用過平而推薦給你, 我並不是這公司的負責人或布何關係.

  資料來源: 自己
 • ?
  Lv 5
  1 十年前

  百利運輸服務有限公司好專業,我最近搬用過,Very quick and efficient. They are also these big boxes for you to hang up the clothes, no need to fold and pack.

  The price is reasonable although they are not the cheapest.

  Tel: 2528 1823.

還有問題嗎?立即提問即可得到解答。