suiwun 發問於 社會及文化語言 · 1 十年前

東莞個英文係咩?????

東莞個英文係咩?????

5 個解答

評分
 • 1 十年前
  最愛解答

  東莞個英文係叫

  Dongguan

  如果你想其他中國城市名,好簡單!

  Chick 以下 Link

  http://zh.wikipedia.org/

  只要你入搜索 ( 你想查名 ) " 中文字 "

  And

  左面有得選擇英文

  咁你就可以知道你想查字

  (中 , 英 ) 都有

  希望幫到你

  Have a Nice Day

  Ciao

 • 1 十年前

  Dongguan

  呢間酒店咁出名, 我諗應該唔會錯..

 • 1 十年前

  東莞的英文是Dung Guang.

 • 你覺得這個解答怎樣?你可以登入投選解答。
 • ?
  Lv 7
  1 十年前

  東莞的英文是Dung Guang.

  即只是把普通話的拼音英文化。

  2007-05-11 23:21:40 補充:

  打多了字...應該是Dung Guan.

  資料來源: 自己
還有問題嗎?立即提問即可得到解答。