jason
Lv 5
jason 發問於 科學及數學數學 · 1 十年前

功課唔識作-.-

Mr. chan 每小時走60公里坐車 走了50公里後,减速至40公里每小時 再走40公里

佢全程的平均速率is?

3 個解答

評分
 • 1 十年前
  最愛解答

  Mr. chan 每小時走60公里坐車 走了50公里後,减速至40公里每小時 再走40公里

  佢全程的平均速率is?

  全程的平均速率:

  =全程的路程/全程的時間

  =(第一段路程+第二段路程)/( 第一段路程需時+第二段路程需時)

  =(50+40)/(50/60+40/40)

  =90/(5/6+1)

  =49.09(km/h)

  ...他全程的平均速率為49.09公里/小時

  • Commenter avatar登入以回覆解答
 • 1 十年前

  第一路程所需時間+第二路程所需時間:50/60+60/60

  =11/6

  全程的路程/全程的時間:(50+40)/(11/6)

  =49.1(準確至三位有效數字)

  2007-04-14 20:49:37 補充:

  全程的平均速率是49.1公里/小時

  資料來源: 中三的我
  • Commenter avatar登入以回覆解答
 • 1 十年前

  (60+50+40+40)/4

  =47.5 KM

  2007-04-14 20:26:26 補充:

  呀!!!!!!!!錯左呀...

  2007-04-14 20:40:20 補充:

  哩次黎真= =mr chan全程的距離:50 40 =90km走了50公里所用的時間:50分鐘(一小時60分鐘..50公里=50分鐘)减速至40公里每小時 再走40公里=用了一小時(60分鐘)全程的平均速率=90/110 =9/10 =0.8181818181...km/min =818.18181818...m/min

  2007-04-14 20:41:42 補充:

  = =又錯...最尾個度..全程的平均速率=90/110=9/10=0.8181818181...km/h=818.18181818...m/h

  2007-04-14 20:42:20 補充:

  XXX點解又錯嫁= =全程的平均速率=90/110=9/11=0.8181818181...km/h=818.18181818...m/h

  資料來源: 自己..唔知岩唔岩...
  • Commenter avatar登入以回覆解答
還有問題嗎?立即提問即可得到解答。