I was/were

I was/were

9 個解答

評分
 • 1 十年 前
  最佳解答

  正常情況下,我們會用I was

  不過,在假設句下,我們可以用 I was 同I were,在意思上是有不同的:

  Iwas是在任何情況下都可以用的,除了完全冇可能發生的情況下就用I were

  e.g If I were you, I will eat the ice-cream(我冇可能係你,所以用i were,)

  希望幫到你啦~~~!!!

 • 1 十年 前

  在大多的情況下的 i 都是用 was 的

  在以下這個情況就例外 :

  If I were you , I would ............

  資料來源: 個人知識
 • 3 年 前

  I Was Were

  資料來源: https://shorte.im/a8nZY
 • Halo
  Lv 6
  1 十年 前

  I was

 • 你覺得這個解答怎樣?你可以登入投選解答。
 • 1 十年 前

  I was

  資料來源: Me
 • 1 十年 前

  I was

 • 1 十年 前

  你係唔係想問i 係用was 定係were啊??

  I was

 • Ka
  Lv 5
  1 十年 前

  I was.

 • 1 十年 前

  is i was

還有問題嗎?立即提問即可得到解答。