Yahoo 知識+ 將於 2021 年 5 月 4 日 (美國東岸時間) 停止服務。從 2021 年 4 月 20 日 (美國東岸時間) 起,Yahoo 知識+ 網站將轉為僅限瀏覽模式。其他 Yahoo 資產或服務,或你的 Yahoo 帳戶將不會有任何變更。你可以在此服務中心網頁進一步了解 Yahoo 知識+ 停止服務的事宜,以及了解如何下載你的資料。

任劍輝白雪仙合唱之牡丹亭驚夢之幽溝的歌詞

任劍輝白雪仙合唱之牡丹亭驚夢之幽溝既歌詞....thx~

2 個解答

評分
 • 1 十年前
  最愛解答

  (夢梅雙星恨唱)好似月裡仙降凡塵,佢輕弄絳紗,輕弄絳紗,莫非冷煙蔽月華,她雨中竟自迷途迷途錯歸家。

  (麗娘搖頭介白)你錯啦(接唱)我寄寓寄寓在柳陰下,悲風霜乞片瓦。

  (夢梅上前一揖介接唱)非關有意有意苦追查,夜半芳齋欠奉茶,妳莫借西廂送葯茶,我借盞秋燈你小心歸去罷。

  (麗娘搖頭介接唱)嘆惜我命如霧裡花,杜麗娘未有家泣孤寡。(白)我...我真係無家可歸既。

  (夢梅愕然食住序白)哦,原來妳連家都冇架?世間女子焉有無家之理架,呀,我知啦(續唱曲)莫非天仙姐姐妳愛我瀟洒,所以偷偷降落柳生衙,可惜我一介潦倒潦倒既寒儒怕有偏差。

  (麗娘苦笑搖頭介白)你錯啦(續唱)既屬有夢鑄佳話,當管不了月夜,月夜叩奔君家,我慕君風華,我愛君風華,盼君泣月下,屈居柳陰受霧雨打,盼蝶來活了解語花(哭介)

  (夢梅愕然介白)小姐,點解妳忽然又淚隨聲下架。(接唱曲)佢泣訴多風雅,悲逝水韶華,呀,妳欲仿效情花再萌芽(白)妳係咪文君新寡架?

  (麗娘白)唔係(續唱,雙星恨)貞花未嫁架

  夢梅驚喜介白)呀,妳未嫁架?

  (麗娘續唱)我獨處深閨未嫁架!

  (夢梅接唱)既是天仙天仙未嫁,哎呀亦緣也,咁就福份也(欲親近又不敢介)哎呀,想落心中驚怕,心中驚怕,點解會相見焦樹下。

  (麗娘一笑接唱)君心休怕,君心休怕,君不記你揖拜仙觀下,風吹飛花有心報與君,在佛前為你洒,致令郎拾去我丹青畫。

  (夢梅尚帶驚介白)丹青畫 !咁到底妳從何而來架?

  (麗娘白)公子,你何必疑雨疑雲,驚風怕雨唧...丹青畫丹青畫...我生於畫中,當然係來自畫中啦。

  (夢梅白)來自畫中?莫非妳就係畫裡真真?

  (麗娘白)你睇真下。

  (夢梅白)我對真下。

  (麗娘白)係唔係呀?

  (夢梅白)哦,真係播。

  (麗娘笑介續唱雙星恨)咁真與假呢? (夢梅接唱)確未有差。

  (麗娘接唱)祗係腰瘦減,

  (夢梅接唱)一般貌似花,丹青仙姿兩瀟洒。

  (麗娘接唱)被冷煙冷煙蓋玉顏,銷毀了鉛華,驟降丹青價咯。

  (夢梅情狂接唱)鴛鴦帳裡同夢去囉(擁麗娘)

  (麗娘羞介閃開接唱)又怕冰肌凍著了郎又怕。

  (夢梅接唱)唔怕,唔怕(一才收)(打二更介)

  (麗娘更羞接唱)我又怕,又怕,聽二更斷續了兩三下。

  (夢梅拖麗娘絳紗介接唱)怕月照香衾,且閉窗莫理他!

 • wing
  Lv 5
  1 十年前

  你可以用foxy

  lee個軟件下載

還有問題嗎?立即提問即可得到解答。