Yahoo 知識+ 將於 2021 年 5 月 4 日 (美國東岸時間) 停止服務。從 2021 年 4 月 20 日 (美國東岸時間) 起,Yahoo 知識+ 網站將轉為僅限瀏覽模式。其他 Yahoo 資產或服務,或你的 Yahoo 帳戶將不會有任何變更。你可以在此服務中心網頁進一步了解 Yahoo 知識+ 停止服務的事宜,以及了解如何下載你的資料。

嘉華
Lv 7
嘉華 發問於 汽車及交通通勤 · 1 十年前

X22一問

X22一問

我想問大家有無見過以下的路線呀?

X22

5 個解答

評分
 • 1 十年前
  最愛解答

  X22 機場博覽館-→藍田地鐵站

  AsiaWorld-Expo→Lam Tin MTR Station

  路線介紹

  本路線提供亞洲國際博覽館開往佐敦、紅磡、土瓜灣、九龍城及九龍東的散場巴士服務,於2005年12月24日起投入服務,袛在亞洲國際博覽館舉行大型活動時,於散場後提供服務,主要方便亞洲國際博覽館節目散場市民返回佐敦、紅磡、土瓜灣及東九龍區。

 • ABC
  Lv 7
  1 十年前

  X22 機場博覽館-→藍田地鐵站

  AsiaWorld-Expo→Lam Tin MTR Station

  路線介紹

  本路線提供亞洲國際博覽館開往佐敦、紅磡、土瓜灣、九龍城及九龍東的散場巴士服務,於2005年12月24日起投入服務,袛在亞洲國際博覽館舉行大型活動時,於散場後提供服務,主要方便亞洲國際博覽館節目散場市民返回佐敦、紅磡、土瓜灣及東九龍區。

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  服務時間

  只在亞洲國際博覽館舉行活動時行走

  活動完結後十五分鐘後開出,客滿即開

  全程行車時間72分鐘

  全程行車里數43.5公里

  收費表空調巴士

  全程收費 27.00

  青嶼幹線收費廣場往藍田地鐵站 26.00

  佐敦道往藍田地鐵站 7.00

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  途經街道

  機場博覽館開,經:

  航展道,航天城東路,航天城迴旋處,暢連路,機場南交匯處,機場路,北大嶼山公路,青嶼幹線,青衣西北交匯處,長青公路,長青隧道,青葵公路,西九龍公路,連翔道,佐敦道,加士居道,漆咸道南,漆咸道北,馬頭圍道,馬頭涌道,太子道西,太子道東,觀塘道及鯉魚門道。

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  沿途各站

  機場博覽館開

  1機場博覽館

  2青嶼幹線收費廣場

  3上海街

  4志和街

  5衛理道

  6山谷道

  7北拱街

  8江蘇街

  9落山道

  10農圃道

  11亞皆老街球場

  12富豪東方酒店

  13柏立基健康院

  14彩虹邨

  15坪石邨

  16啟業邨

  17九龍灣地鐵站

  18牛頭角下邨

  19定富街

  20牛頭角地鐵站

  21觀塘市中心

  22觀塘地鐵站

  23觀塘遊樂場

  24藍田地鐵站

  資料來源: 巴士專家(巴士迷)Me
 • 1 十年前

  X22

  亞洲國際博覽館 藍田地鐵站 (經佐敦)

  特定日子服務, 特快線

  停站 巴士站名稱 巴士站位置 地區 成人 小童 長者

  1 亞洲國際博覽館巴士總站 航天城路亞洲國際博覽館外 亞洲國際博覽館 $27 $13.5 $13.5

  2 青嶼幹線繳費廣場 北大嶼山公路近青嶼幹線繳費站 (往青衣方向) 青嶼幹線繳費廣場 $26 $13 $13

  3 上海街, 佐敦道 佐敦道 37L 號上海街前 佐敦 $7 $3.5 $3.5

  4 志和街, 佐敦道 佐敦道 3 號志和街前 佐敦 $7 $3.5 $3.5

  5 西洋波會, 加士居道 加士居道 20 號西洋波會外 佐敦 $7 $3.5 $3.5

  6 山谷道, 漆咸道北 漆咸道北 275 號山谷道前 紅磡 $7 $3.5 $3.5

  7 新柳街, 漆咸道北 漆咸道北 417 號新柳街前 土瓜灣 $7 $3.5 $3.5

  8 土瓜灣街市, 馬頭圍道 馬頭圍道 304 號土瓜灣市政大廈對面 土瓜灣 $7 $3.5 $3.5

  9 天光道, 馬頭圍道 馬頭圍道 416 號天光道前 土瓜灣 $7 $3.5 $3.5

  10 馬頭圍道遊樂場, 馬頭圍道 馬頭圍道馬頭圍道遊樂場外 馬頭圍 $7 $3.5 $3.5

  11 亞皆老街遊樂場, 馬頭涌道 馬頭涌道亞皆老街遊樂場外 九龍城 $7 $3.5 $3.5

  12 衙前圍道, 太子道東 太子道東近衙前圍道 九龍城 $7 $3.5 $3.5

  13 柏立基健康院, 太子道東 太子道東 690 號前新蒲崗裁判法院外 新蒲崗 $7 $3.5 $3.5

  14 彩虹, 太子道東 太子道東彩虹巴士總站外 彩頤花園∕彩虹(西) $7 $3.5 $3.5

  15 彩虹交匯處, 觀塘道 觀塘道近彩虹交匯處 牛池灣/彩虹(東)/坪石 $7 $3.5 $3.5

  16 啟業, 觀塘道 觀塘道 57 號聖若瑟英文小學外 啟業/麗晶花園 $7 $3.5 $3.5

  17 九龍灣地鐵站, 觀塘道 觀塘道地鐵九龍灣站對面 牛頭角/九龍灣(德福花園) $7 $3.5 $3.5

  18 牛頭角下, 觀塘道 觀塘道牛頭角下重建地盤外 牛頭角/九龍灣(德福花園) $7 $3.5 $3.5

  19 定富街, 觀塘道 觀塘道近定富街 觀塘(創紀之城/裕民坊) $7 $3.5 $3.5

  20 創紀之城, 觀塘道 觀塘道創紀之城對面 觀塘(創紀之城/裕民坊) $7 $3.5 $3.5

  21 裕民坊, 觀塘道 觀塘道近裕民坊 觀塘(創紀之城/裕民坊) $7 $3.5 $3.5

  22 觀塘地鐵站, 觀塘道 觀塘道地鐵觀塘站巴士總站內 觀塘遊樂場/翠屏(南) $7 $3.5 $3.5

  23 觀塘遊樂場, 鯉魚門道 鯉魚門道觀塘遊樂場外 觀塘遊樂場/翠屏(南) $7 $3.5 $3.5

  24 藍田地鐵站巴士總站 鯉魚門道地鐵藍田站對面 (匯景廣場地下) 藍田(匯景/啟田) -- -- --

 • 1 十年前

  X22

  停站 巴士站名稱 巴士站位置 地區 成人 小童 長者

  1 亞洲國際博覽館巴士總站 航天城路亞洲國際博覽館外 亞洲國際博覽館 $27 $13.5 $13.5

  2 青嶼幹線繳費廣場 北大嶼山公路近青嶼幹線繳費站 (往青衣方向) 青嶼幹線繳費廣場 $26 $13 $13

  3 上海街, 佐敦道 佐敦道 37L 號上海街前 佐敦 $7 $3.5 $3.5

  4 志和街, 佐敦道 佐敦道 3 號志和街前 佐敦 $7 $3.5 $3.5

  5 西洋波會, 加士居道 加士居道 20 號西洋波會外 佐敦 $7 $3.5 $3.5

  6 山谷道, 漆咸道北 漆咸道北 275 號山谷道前 紅磡 $7 $3.5 $3.5

  7 新柳街, 漆咸道北 漆咸道北 417 號新柳街前 土瓜灣 $7 $3.5 $3.5

  8 土瓜灣街市, 馬頭圍道 馬頭圍道 304 號土瓜灣市政大廈對面 土瓜灣 $7 $3.5 $3.5

  9 天光道, 馬頭圍道 馬頭圍道 416 號天光道前 土瓜灣 $7 $3.5 $3.5

  10 馬頭圍道遊樂場, 馬頭圍道 馬頭圍道馬頭圍道遊樂場外 馬頭圍 $7 $3.5 $3.5

  11 亞皆老街遊樂場, 馬頭涌道 馬頭涌道亞皆老街遊樂場外 九龍城 $7 $3.5 $3.5

  12 衙前圍道, 太子道東 太子道東近衙前圍道 九龍城 $7 $3.5 $3.5

  13 柏立基健康院, 太子道東 太子道東 690 號前新蒲崗裁判法院外 新蒲崗 $7 $3.5 $3.5

  14 彩虹, 太子道東 太子道東彩虹巴士總站外 彩頤花園∕彩虹(西) $7 $3.5 $3.5

  15 彩虹交匯處, 觀塘道 觀塘道近彩虹交匯處 牛池灣/彩虹(東)/坪石 $7 $3.5 $3.5

  16 啟業, 觀塘道 觀塘道 57 號聖若瑟英文小學外 啟業/麗晶花園 $7 $3.5 $3.5

  17 九龍灣地鐵站, 觀塘道 觀塘道地鐵九龍灣站對面 牛頭角/九龍灣(德福花園) $7 $3.5 $3.5

  18 牛頭角下, 觀塘道 觀塘道牛頭角下重建地盤外 牛頭角/九龍灣(德福花園) $7 $3.5 $3.5

  19 定富街, 觀塘道 觀塘道近定富街 觀塘(創紀之城/裕民坊) $7 $3.5 $3.5

  20 創紀之城, 觀塘道 觀塘道創紀之城對面 觀塘(創紀之城/裕民坊) $7 $3.5 $3.5

  21 裕民坊, 觀塘道 觀塘道近裕民坊 觀塘(創紀之城/裕民坊) $7 $3.5 $3.5

  22 觀塘地鐵站, 觀塘道 觀塘道地鐵觀塘站巴士總站內 觀塘遊樂場/翠屏(南) $7 $3.5 $3.5

  23 觀塘遊樂場, 鯉魚門道 鯉魚門道觀塘遊樂場外 觀塘遊樂場/翠屏(南) $7 $3.5 $3.5

  24 藍田地鐵站巴士總站 鯉魚門道地鐵藍田站對面 (匯景廣場地下) 藍田(匯景/啟田) -- -- --

  即時交通情況

  北大嶼山公路近東涌 北大嶼山公路近大蠔灣 北大嶼山公路近小蠔灣 北大嶼山公路近陰澳

  汲水門橋 青馬大橋 長青橋 青葵公路∕長青隧道

  三號幹線和貨櫃碼頭南路近四號碼頭支路 三號幹線和貨櫃碼頭南路近三號迴旋處 葵涌道近貨櫃碼頭 西九龍公路近荔灣交匯處

  佐敦道近渡船街 漆咸道近公主道 機場隧道九龍城入口 觀塘道 / 同仁街

  車費備註 / 巴士轉乘計劃

  十二歲以下小童及六十五歲或以上長者半價優惠

  按此瀏覽八達通巴士轉乘優惠計劃的適用範圍。

  路線備註

  全程行車里數 43.5 公里。

  全程行車時間約 72 分鐘。

  時間表備註

  因應亞洲國際博覽館於九月九日(星期六)舉行之「Westlife Face to Face 亞洲巡迴演唱會」,本路線將於當日活動完結時提供服務,有關班次會於客滿時開出。

  班次因應客量作出調整。

  本時間表僅供乘客參考之用。

  二零零五年十二月廿四日生效,直至另行通告。

  以上路線資料只供參考之用。如有查詢,請電城巴顧客服務專線2873 0818 或 新巴顧客服務專線 2136 8888。

  參考資料:

  http://www.citybus.com.hk/chi/RouSer/RouteSearch/b...

 • 你覺得這個解答怎樣?你可以登入投選解答。
 • 1 十年前

  無..

  不過你想求証有冇lee 條巴士線, 去巴士公司個web 度睇下.

還有問題嗎?立即提問即可得到解答。