183 club ~

我想問你地有無183 club 的發現真愛和遺忘既笛譜呀?

註:唔好比成「炸」網址我呀~

2 個解答

評分
 • 1 十年前
  最愛解答

  真愛-183 CLUB【笛譜】

  記憶像遊樂園般精采 我們像對戀人相愛

  C'C'BAGEAGG C'C'BAGAGG

  幸福是應該不會是當然 只怪我們都太貪玩

  C'C'BAGC'D'E'D'C' AAGGAAGB

  思念像雲朵般柔軟 而你靜靜躺在我胸懷

  C'C'BAGAGG AAGFEDEFE

  我像是任性走失的小孩 緊緊抱著孤單 (Oh~~)

  C'C'BAGC'D'E'D'C' D'D#'D'C'D'D' E'F'G'

  我們都曾經明白 也都曾經遺憾

  GD'C'D'C'D'E' BABABC'

  錯過了愛 就難以重來

  GGFC' C'C'BAG

  不要害怕去坦白 怕容易被你寵壞

  GD'C'D'C'D'E' BABC'D'AC'

  忘了該與不該

  AGE'D'C'D'

  到哪裡找回真愛 找回所有遺憾

  GD'C'D'C'D'E' BABABC'

  愛的真相 就能夠解開

  GGFC' C'C'BAG

  多給我一些片段 拼湊未知的意外

  GD'C'D'C'D'E' E'D'D'C'D'AC'

  失去記憶最初的愛

  GGGGD'GD'C'

  遺忘--笛譜

  暫時未知

  資料來源: me
 • 1 十年前

  真愛

  記憶像遊樂園般精采我們像對戀人相愛

  C C B A G E A G G C C B A G A G G

  幸福是應該不會是當然 只怪我們都太貪玩

  C C B A G C D E D C A A G G A A G B

  思念像雲朵般柔軟 而你靜靜躺在我胸懷

  C C B A G A G G A A G F E D E F E

  我像是任性走失的小孩緊緊抱著孤單

  C C B A G C D E D C E E D C D D

  我們都曾經明白也都曾經遺憾

  G D C D C D E B A B A B C

  錯過了愛就難以重來

  G G F C C C B A G

  不要害怕去坦白怕容易被你寵壞

  G D C D C D E B A B C D A C

  忘了該與不該

  A G E D C D

  到哪裡找回真愛 找回所有遺憾

  G D C D C D E B A B A B C

  愛的真相就能夠解開

  G G F C C C B A G

  多給我一些片段拼湊未知的意外

  G D C D C D E E D D C D A C

  失去記憶最初的愛

  G G G G D G D C

  我是被你遺忘的精采你卻帶著記憶離開

  C C B A G E A G G C C B A G A G G

  心跳是我們唯一的呼喊提醒我們曾經相愛

  C C B A G C D E D C A A G G A A G B

  你的笑像陽光般燦爛 小心翼翼藏在我口袋

  C C B A G A G G G A A G F E D E F E

  在我脆弱時給了我溫暖 誰也無法取代 Oh~

  C C B A G C D E D C D E D C D D G F G

  閉上眼默念三遍

  希望你理解 愛上你有多難

  C’C’D’C’B A A C’C’C’D’C’

  像童話裡的故事 可惡的安排

  E’E’D’C’BAA ; AE’D’C’D’

  明明兩個人都相愛 卻偏偏遇阻礙

  AB C’C’D’C’BA AC’C’C’D’C’

  非得讓人痛徹心扉 才能證明愛存在

  C’E’E’D’C’BAA ; AAE’E’D’C’D’

  ||:我們 如何找到出路 通往 愛的國度

  E’C’ B AAFABC’   BE’ C’BAAFAF’E’

  閉上眼 默唸三遍 我就出現

  E’D’C’ C’D’C’A AAE’E’E’F’E’

  有時候 寂寞難掩 像不醒的夢靨

  E’E’E’D’C’BAAE’E’D’C’D’

  閉著眼 數了三遍 你應該要出現

  E’D’C’ C’D’C’A AE’E’E’F’E’

  但你卻又食言 讓我看不見

  E’E’E’F’BAABC’BA

  如果你能明白 這場相愛有多難

  D’D’D’E’D’C’B AAD’D’D’E’D’

  像童話中的傀儡 口是心非

  E’E’D’C’BAAE’D’C’D’

  以為你找到了幸福 我卻感到好無助

  ABC’C’D’C’BAE’E’D’C’D’

  只能笑笑去祝福 偷偷掉著淚

  C’E’E’D’ C’BAE’E’D’C’D’:||

  永遠究竟多麼遙遠

  E’E’F’GGC’BAF’

  為何我總無緣 無法好好體驗

  E’E’C’E’F’ AAF’E’C’E’F’

  愛不像你跟我說的簡單像許個願

  E’ E’ F’GGC’BAF’E’D’E’F’F’E’

  閉上眼 默唸三遍 我就出現

  E’D’C’ C’D’C’A AAE’E’E’F’E’

  有時候 寂寞難掩 像不醒的夢靨

  E’E’E’D’C’BAAE’E’D’C’D’

  閉著眼 數了三遍 你應該要出現

  E’D’C’ C’D’C’A AE’E’E’F’E’

  但你卻又食言 不在我身邊

  E’E’E’F’BAABC’BA

  輕輕關上我的眼睛 整個心裡都是你

  4321-7-712 321-7-6-71

  希望真愛能被你感應 你是月亮我是星星

  4321-7-7143 4321-7-712

  陪你一起數心情 見証我倆愛情的降臨

  321-7-6-71 4321-7-7121

  在我心裡 最愛的人就是你

  6432 2345321

  裝上翅膀我要飛向你 愛的印記 如此堅定

  4321-7-7165 6+167 7+2+3(+2+1)

  這是我們的甜蜜約定

  4321-7-7121

  輕輕呼吸你的呼吸 心裡滿滿都是你

  4321-7-712 321-7-6-71

  你是陽光水還有空氣

  4321-71243

  茫茫人海確定是你 幸福閃爍的眼睛

  4321-7-712 321-7563

  月亮代表我的一顆心

  4321-7-7121

  在我心裡 最愛的人就是你

  6432 2345321

  裝上翅膀我要飛向你

  4321-7-7165

  愛的印記 如此堅定

  6+167 7+2+3(+2+1)

  這是我們的甜蜜約定

  4321-7-7121

  Baby U will know our love so sweet

  4321-7-6-5 11211

  資料來源: 自己試ga,試左2晚ga~
還有問題嗎?立即提問即可得到解答。