kolina 發問於 娛樂及音樂娛樂圈 · 1 十年前

2006年台灣金鐘獎

我想知2006年台灣金鐘獎幾時舉行??

youtube有冇得睇d片段?

5566係咪表演嘉賓?

仲有咩嘉賓?邊個係主持人?

要多d關於今次台灣金鐘獎ge資料

thx! 10點!

2 個解答

評分
還有問題嗎?立即提問即可得到解答。