Yahoo 知識+ 將於 2021 年 5 月 4 日 (美國東岸時間) 停止服務,而 Yahoo 知識+ 網站現已轉為僅限瀏覽模式。其他 Yahoo 資產或服務,或你的 Yahoo 帳戶將不會有任何變更。你可以在此服務中心網頁進一步了解 Yahoo 知識+ 停止服務的事宜,以及了解如何下載你的資料。

track at once(TAO)問題

我唔明白咩叫track at once喎

同埋我唔知道點樣先用到

我睇過好多人既知識問題都唔明

可唔可以用中文同我解釋

因為我d電腦唔叻架!!!

1 個解答

評分
  • 1 十年前
    最愛解答

    軌道寫入(Track At Once) 軌道寫入方式(Track At Once),一般縮寫為TAO,與DAO的單次寫入不同,TAO是一種多次寫入的方式。TAO是以“軌”為單位的寫入方式,在一個寫入過程中逐個寫入所有 軌道。如果多於一個軌道,則在上一軌道寫入結束後再寫下一軌道,且上一軌道寫入結束後不關閉區段。 因為是用這種方式刻錄各個軌道,也就是說刻錄前一軌道結束後,鐳射頭要關閉,刻錄下一軌道時再將其打開。因此,以TAO方式刻錄的軌道之間有間隔縫隙。如 果是資料軌道和音軌之間,則間隔為2到3秒,如果是音軌之間則間隔為2秒。這一點對於刻錄資料光碟沒有影響。 以TAO方式寫入時,可以選擇不關閉區段,以後還可以添加軌道到光碟的這一區段,一般用於音樂CD的刻錄,而對資料光碟無效。沒有關閉區段的音樂CD不能 在CD或VCD播放機上播放,沒有關閉的區段可以在刻錄軟體中進行關閉,關閉後就可以在CD或VCD播放機上播放了。TAO模式主要應用於製作音樂光碟或 混合、特殊類型的光碟。

    從網上找來的資料,如果還是看不明白,請再問。

還有問題嗎?立即提問即可得到解答。