yik man 發問於 商業及金融投資 · 1 十年前

除淨 and 紅股

股票中嘅除淨同埋紅股係乜意思, 請問 .

2 個解答

評分
 • HUNG
  Lv 7
  1 十年前
  最愛解答

  圖片參考:http://hk.yimg.com/i/icon/16/6.gif

  何謂除淨?

  「除淨日」係上市公司為咗做一啲同資本有關嘅工作(例如派息、供股...)而訂出嘅一個日子,呢日係「截止過戶日期」開始首日嘅之前兩個交易日(「截止過戶日期」可以係成個星期咁長),如果你喺「除淨日」前買入間公司嘅股票,咁你仲有剛公布嘅股息收(又或者有供股權);但係喺「除淨日」當日或之後先買,就唔會有~

  圖片參考:http://hk.yimg.com/i/icon/16/6.gif

  何謂紅股?

  紅股 - bonus share, 通常係好消息, 就好似split 拆股一樣, 股價會因送紅股而拆細....

  一股送二紅股是什麼意思?? 即係如果你有一股就送兩股比你 example. 你有 10000 share 既 876 ($1.5), 咁佢就會送 20000股紅股比你 咁你就有30000股啦.....但係股價會因為一股就送兩股而攤薄左..... in this example, 因為係一股就送兩股, 咁個股價就會由 $1.5變左 $.5

 • 1 十年前

  明白了, thz

還有問題嗎?立即提問即可得到解答。