Yahoo 知識+ 將於 2021 年 5 月 4 日 (美國東岸時間) 停止服務。從 2021 年 4 月 20 日 (美國東岸時間) 起,Yahoo 知識+ 網站將轉為僅限瀏覽模式。其他 Yahoo 資產或服務,或你的 Yahoo 帳戶將不會有任何變更。你可以在此服務中心網頁進一步了解 Yahoo 知識+ 停止服務的事宜,以及了解如何下載你的資料。

選擇在日本留學的學校

本人想係明年10月去日本讀書,

已經F.7畢業,但想問我係唔係一定要係日本讀左一年書先可以申請讀大學?

想請問有冇人讀過『語言文化研究所 附屬東京日本語學校』或『east west日本語學校』?

這兩間那一間比較好?

還有如果我想自己租屋,是不是很麻煩,需要的手續.

Thank You

2 個解答

評分
 • 1 十年前
  最愛解答

  係唔係一定要係日本讀左一年書先可以申請讀大學?

  -->唔係, 但一定要有2級以上, 但如果只得2級, 可以揀的大學唔多, 有名既學校都會要你有一級能力先收你, 仲有上樓講既 "十月入學的都最少要讀一年半....也有個別學校有一年的課程", 佢可能講得唔清楚, 其實日語學校多數都係10月或4月入學既, 10月既係1年半課程, 4月既係1年或者係2年課程, 當然有d都有1月都7月入學既, 咁睇你想讀幾耐喇, 仲有有分全日同半日制

  有冇人讀過『語言文化研究所 附屬東京日本語學校』或『east west日本語學校』?

  --> 讀就冇讀過, 但應該語言文化研究所 係出名過east west既, 因為佢既歷史耐d, 其實呢2間係d台灣網都幾好評價, 再唔係你可以去日本領事館問都得

  自己租屋其實幾煩

  加上佢既收費都幾貴

  係第一次交租時通常要同時交禮金﹑按金﹑頭金等約共四個月既租金(約20 幾萬日圓),

  日後扣除維修費等約可取回約一個月既按金。

  仲有有d屋係乜都冇, 咩都要自己買, 個都都洗唔少錢ga

  同埋岩岩去到日本, 日文唔係咁好, d agent係唔會so你ga

  同埋有d係唔做外國人生意, 房當都一樣, 有d都唔租俾外國人

  所以初初去日本都係住學校宿宿或者學校介紹既學生寮會好d

  希望幫到你~

  資料來源: 自己, 聽過既講座 & 網上資料
 • 1 十年前

  你中7畢業就達到左12年教育的要求...但日本升大學要最少2級日本語能力試合格才有機會入讀....同埋睇你想讀咩科...如果你冇讀過O個科佢又會要你讀埋先夠資格..有點兒困難....我認識的日本語學校大部份十月入學的都最少要讀一年半....也有個別學校有一年的課程.....而你說的那兩間學校也沒聽過....不過不代表不好只是我沒留意^^.....自己租屋是會比較煩...因為出租的人要親眼見一次他的租客..看過外表言行有禮貌的才比較大機會被接受...而香港人被他們視為大陸人...所以是會有點兒歧視的成份.....所以最初還是住學校宿舍比較安全....

  資料來源: 自己
還有問題嗎?立即提問即可得到解答。