• Why dont islamic state go to Caucasus?

  Adventage of Caucasus: 1.Syria and Iraq are under Russian and Arabic attack,therefore Islamist need to escape to there for live and remain their power. 2.Caucasus had rich material and both East and West had sea. 3.attack Caucasus can CUT OFF the supply line of Russia and the connect bt. Iraq,Syria to Russia 4.occupying Caucasus can use the... 顯示更多
  Adventage of Caucasus: 1.Syria and Iraq are under Russian and Arabic attack,therefore Islamist need to escape to there for live and remain their power. 2.Caucasus had rich material and both East and West had sea. 3.attack Caucasus can CUT OFF the supply line of Russia and the connect bt. Iraq,Syria to Russia 4.occupying Caucasus can use the mountain defend the anti-islam troops and finally win the world. *Here are the tips for Islamic State
  2 個解答 · History · 12 小時前
 • 慘?我夠慘啦,又要靚GRADE又要同細路争位鬥能力,我夠慘,又唔見老師幫我?

  南京大屠殺(日語:南京事件[3]、南京大虐殺、南京虐殺事件[4],英語:Nanking Massacre, Rape of... 顯示更多
  南京大屠殺(日語:南京事件[3]、南京大虐殺、南京虐殺事件[4],英語:Nanking Massacre, Rape of Nanking)是侵華日軍在大日本帝國侵華戰爭全面升級的初期佔領中華民國首都南京後實施的有組織、有計劃、有預謀的大規模屠殺、強姦以及縱火、搶劫等戰爭罪行與反人類罪行。日軍暴行的高潮從1937年12月13日攻佔南京開始持續6周以上,直到1938年2月才開始有所收斂。據第二次世界大戰結束後遠東國際軍事法庭和南京軍事法庭的有關判決和調查,在大屠殺中有20萬以上乃至30萬中國平民和戰俘被日軍殺害,在大屠殺第一個月內約2萬中國婦女遭日軍姦淫,南京城的三分之一被日軍縱火燒毀。 我堂弟之才能,遠於我之上,非我所能及,他日繼承人非我之物,我連分土地吃菜渣的机會都没有,我也慘,独不見爾等照顧我?公平嗎? 法律絶不是公平的,因為法律是人定,公平是用武力,例如政變奪權奪來的,那時,你便是法律 (上帝之予告)
  1 個解答 · 歷史 · 12 小時前
 • 都唔明啲智障留來幹嗎?

  資源短缺,糧食短缺,本來中國都國力弱,還要养智障仔(intellectual disability),因此我中華民族要富強,實現"中國夢"必須殺盡這幫弱能,没自立能力的廢物 我有資源培養一個智商高,有作戰能力和良好體格的男童總比要把社會資源和納税人的錢投放在個智障仔身上 優生論是有其一定道理的,帝國己經没多餘資源去照顧連吃飯去廁所都要人照顧的廢物!希特拉萬歲,黄种人种族主義萬歲!
  資源短缺,糧食短缺,本來中國都國力弱,還要养智障仔(intellectual disability),因此我中華民族要富強,實現"中國夢"必須殺盡這幫弱能,没自立能力的廢物 我有資源培養一個智商高,有作戰能力和良好體格的男童總比要把社會資源和納税人的錢投放在個智障仔身上 優生論是有其一定道理的,帝國己經没多餘資源去照顧連吃飯去廁所都要人照顧的廢物!希特拉萬歲,黄种人种族主義萬歲!
  1 個解答 · 宗教及靈性 · 13 小時前
 • 項羽屠殺20萬秦兵是其殘暴還是另有隠情?

  殺降是好是壞? 十一月,項羽率軍行至新安,擔心秦降軍生變,在新安城南(今河南義馬內[7])殺掉20餘萬降兵。(異說:項羽懼食糧不足又恥於求糧而殺之。然而此說法甚為可疑。)但項羽沒有處死章邯、司馬欣及董翳。(《史記·項羽本紀》記載:「項羽乃召黥布、蒲將軍計曰:『秦吏卒尚眾,其心不服,至關中不聽,事必危,不如擊殺之,而獨與章邯、長史欣、都尉翳入秦。』於是楚軍夜擊坑殺秦卒二十餘萬人新安城南。」)1912年修築隴海鐵路時在當地發掘出大量人骨,現在該遺址被稱為「楚坑」。[8]「新安坑降」事件疑點甚多,史學界爭論很大,亦不能排除是劉邦在漢朝建立時為政權穩固而刻意污衊項羽。
  殺降是好是壞? 十一月,項羽率軍行至新安,擔心秦降軍生變,在新安城南(今河南義馬內[7])殺掉20餘萬降兵。(異說:項羽懼食糧不足又恥於求糧而殺之。然而此說法甚為可疑。)但項羽沒有處死章邯、司馬欣及董翳。(《史記·項羽本紀》記載:「項羽乃召黥布、蒲將軍計曰:『秦吏卒尚眾,其心不服,至關中不聽,事必危,不如擊殺之,而獨與章邯、長史欣、都尉翳入秦。』於是楚軍夜擊坑殺秦卒二十餘萬人新安城南。」)1912年修築隴海鐵路時在當地發掘出大量人骨,現在該遺址被稱為「楚坑」。[8]「新安坑降」事件疑點甚多,史學界爭論很大,亦不能排除是劉邦在漢朝建立時為政權穩固而刻意污衊項羽。
  2 個解答 · 歷史 · 1 日前
 • 慘?慘你老母呀,自已唔乖搞到被玩,還怨?

  【本報訊】屯門時代廣場5歲女童陳瑞臨疑遭虐殺案,警方昨晚改列謀殺案。警方發現女童及8歲胞兄均是遍體鱗傷,全身佈滿藤條、剪刀及拖鞋造成的新舊傷疤,懷疑長期受虐待。兄妹的生父繼母涉嫌謀殺被捕,同住的外婆(繼母的母親)亦涉嫌虐兒被捕,3人通宵扣查。據悉,臨臨在死前一天曾被父母嚴重毒打。 記者:文兆麟 黃麗英 黎志偉 有警員指兩兄妹的情況慘不忍睹,同是長期營養不良極瘦弱,8歲兄長身高體重只及6歲幼童。
  【本報訊】屯門時代廣場5歲女童陳瑞臨疑遭虐殺案,警方昨晚改列謀殺案。警方發現女童及8歲胞兄均是遍體鱗傷,全身佈滿藤條、剪刀及拖鞋造成的新舊傷疤,懷疑長期受虐待。兄妹的生父繼母涉嫌謀殺被捕,同住的外婆(繼母的母親)亦涉嫌虐兒被捕,3人通宵扣查。據悉,臨臨在死前一天曾被父母嚴重毒打。 記者:文兆麟 黃麗英 黎志偉 有警員指兩兄妹的情況慘不忍睹,同是長期營養不良極瘦弱,8歲兄長身高體重只及6歲幼童。
  家人 · 3 天前
 • Late autumn by Mao Ning?

  zài zhè ge péi zhe fēng yè piāo líng de wăn qiū 在 這個 陪 著 楓葉 飄零 的 晚 秋 在 这个 陪 着 枫叶 飘零 的 晚 秋 cái zhī dào nĭ bú shì wŏ yī shēng de suŏ yŏu 才 知道 你 不是 我 一生 的 所有 才 知道 你 不是 我 一生 的 所有 mò rán yòu huí shŏu  shì qiān qiăng de xiào róng 驀然 又 回首  是 牽強 的 笑容 蓦然 又 回首  是 牵强 的 笑容 nà duō shăo wăng shì piāo sàn zài fēng zhōng 那 多少 往事 飄散 在 風 中 那 多少 往事 飘散 在 风 中 zěn... 顯示更多
  zài zhè ge péi zhe fēng yè piāo líng de wăn qiū 在 這個 陪 著 楓葉 飄零 的 晚 秋 在 这个 陪 着 枫叶 飘零 的 晚 秋 cái zhī dào nĭ bú shì wŏ yī shēng de suŏ yŏu 才 知道 你 不是 我 一生 的 所有 才 知道 你 不是 我 一生 的 所有 mò rán yòu huí shŏu  shì qiān qiăng de xiào róng 驀然 又 回首  是 牽強 的 笑容 蓦然 又 回首  是 牵强 的 笑容 nà duō shăo wăng shì piāo sàn zài fēng zhōng 那 多少 往事 飄散 在 風 中 那 多少 往事 飘散 在 风 中 zěn me shuō xiāng 'ài què yào zhù dìng yào fēn shŏu 怎麼 說 相愛 卻 要 注 定 要 分手 怎么 说 相爱 却 要 注 定 要 分手 zěn me néng ràng wŏ xiāng xìn nà shí yī chăng mèng 怎麼 能 讓 我 相信 那時 一 場 夢 怎么 能 让 我 相信 那时 一 场 梦 qíng yuán qù nán liú  wŏ tái tóu wàng tiān kōng 情緣 去 難 留  我 抬頭 望 天空 情缘 去 难 留  我 抬头 望 天空 xiăng qĭ nĭ shuō ài wŏ dào yŏng jiŭ 想起 你 說 愛 我 到 永久 想起 你 说 爱 我 到 永久 xīn zhōng cáng zhe duō shăo ài hé chóu 心中 藏著 多少 愛 和 愁 心中 藏着 多少 爱 和 愁 xiăng yào zài cì wò zhù nĭ de shŏu 想要 再次 握住 你 的 手 想要 再次 握住 你 的 手 wēn nuăn nĭ zŏu hòu lěng lěng de qīng qiū 溫暖 你 走 后 冷冷 的 清 秋 温暖 你 走 后 冷冷 的 清 秋 xiāng féng yě zhĭ shì zài mèng zhōng 相逢 也 只是 在 夢中 相逢 也 只是 在 梦中 zěn me shuō xiāng 'ài què yào zhù dìng yào fēn shŏu 怎麼 說 相愛 卻 要 注 定 要 分手 怎么 说 相爱 却 要 注 定 要 分手 zěn me néng ràng wŏ xiāng xìn nà shí yī chăng mèng qíng yuán qù nán liú  wŏ tái tóu wàng tiān kōng xiăng qĭ nĭ shuō ài wŏ dào yŏng jiŭ xīn zhōng cáng zhe duō shăo ài hé chóu xiăng yào zài cì wò zhù nĭ de shǒu wēn nuăn nĭ zŏu hòu lěng lěng de qīng qiū xiāng féng yě zhĭ shì zài mèng zhōng kàn zhe nĭ yuăn zŏu  ràng lèi wăng xīn lĭ liú
  Lyrics · 4 天前
 • 慘你老母xxxxxxxxxxxxxx?

  中港兩地近日不斷傳出虐兒事件,讓人感到心痛!貴州貴陽一個住宅區,有民工在一輛三輪車上發現一名男孩,全身赤裸,傷痕纍纍。男孩稱這些傷都是被家人打的,因不敢回家,便冒-2°C低溫,在三輪車上過了一晚! 「從背打到腳,打得動都動都動不了,要住院那個小娃娃。」事發在周二(9日),貴陽住宅區附近居住的民工陳師傅,憶述發現孩子的經過時十分激動:「我們在這裏裝垃圾,這裏有一車垃圾,駕駛員說你們看三輪車裏有東西會動,我過來揭開一看,光屁股的(沒有穿衣褲),(附近的人)看他可憐,才找來衣服給他穿。」據孩子說,這些傷是家人打的,因不敢回家,便趴在三輪車上睡了一晚。
  中港兩地近日不斷傳出虐兒事件,讓人感到心痛!貴州貴陽一個住宅區,有民工在一輛三輪車上發現一名男孩,全身赤裸,傷痕纍纍。男孩稱這些傷都是被家人打的,因不敢回家,便冒-2°C低溫,在三輪車上過了一晚! 「從背打到腳,打得動都動都動不了,要住院那個小娃娃。」事發在周二(9日),貴陽住宅區附近居住的民工陳師傅,憶述發現孩子的經過時十分激動:「我們在這裏裝垃圾,這裏有一車垃圾,駕駛員說你們看三輪車裏有東西會動,我過來揭開一看,光屁股的(沒有穿衣褲),(附近的人)看他可憐,才找來衣服給他穿。」據孩子說,這些傷是家人打的,因不敢回家,便趴在三輪車上睡了一晚。
  傳媒及新聞 · 4 天前
 • 就是她迫我啜她乳房喝她乳汁,但你知我為何忍受?

  因為我要做日本皇室成員,做駙馬,令我身份提升 佳子內親王(1994年12月29日-),日本皇族。秋篠宮文仁親王與秋篠宮妃紀子次女,日本天皇明仁的第二名孫女,有一姊(真子內親王)一弟(悠仁親王)。使用的徽印是大黃槿。依照日本的皇室典範以殿下敬稱。 佳子現今是國際基督教大學學生(2015年春季正式入學),課餘時喜歡騎單輪自行車、花式滑冰、摺紙。
  因為我要做日本皇室成員,做駙馬,令我身份提升 佳子內親王(1994年12月29日-),日本皇族。秋篠宮文仁親王與秋篠宮妃紀子次女,日本天皇明仁的第二名孫女,有一姊(真子內親王)一弟(悠仁親王)。使用的徽印是大黃槿。依照日本的皇室典範以殿下敬稱。 佳子現今是國際基督教大學學生(2015年春季正式入學),課餘時喜歡騎單輪自行車、花式滑冰、摺紙。
  1 個解答 · 歷史 · 6 天前
 • 如果她下海拍咸片,可能是全世界最貴的咸片?

  為何癩蛤蟆總想吃天鵝肉
  為何癩蛤蟆總想吃天鵝肉
  歷史 · 7 天前
 • 中華民國已被中華人民共和國取代,何不独立?

  联合國2758號決議,中華民國不復存在,只有中華人民共和國,為何不索性独立
  联合國2758號決議,中華民國不復存在,只有中華人民共和國,為何不索性独立
  1 個解答 · 歷史 · 1 星期前
 • 太平天國有十八個省咁大?

  1 個解答 · 歷史 · 2 星期前
 • 歷史,這是哪首詩,又何人所作?

  汨羅淵水乱拍波 群雲翻湧巫山峨 昏昏濁世吾獨立 激昂義憤熱血歌 權貴皇親恃傲夫 無意憂國無誠心 財閥巨富恣誇輩 不思社稷民不生 堪嘆身榮國反敗 紛紛塵寰民皆瞽 治乱興亡如一夢 世事只若棋一譜 昭和維新之春日 男兒同心將義連 胸中雄兵猶百萬 雕零只若櫻翩躚 萬古屍骸跨越過 浮雲飄搖一身磨 心思憂國吾當立 是時應頌男兒歌 莫非天怒地動乎 莫非訇然無巨聲 永眠眾民時當醒 長夜日本曉將拂 仰見九天垂雲靄 伏聞四海響波涛 革新之時今已至 狂飆吹起國高翺 當悲天地映斜陽 茫茫險途人已往 榮華絕頂塵間世 誰站高樓此棋賞 功名身外夢殘蹤 永駐世間唯至誠 人生意氣但有感 成敗誰可復論稱 罷卻離騷一悲曲 悲歌慷慨日已去... 顯示更多
  汨羅淵水乱拍波 群雲翻湧巫山峨 昏昏濁世吾獨立 激昂義憤熱血歌 權貴皇親恃傲夫 無意憂國無誠心 財閥巨富恣誇輩 不思社稷民不生 堪嘆身榮國反敗 紛紛塵寰民皆瞽 治乱興亡如一夢 世事只若棋一譜 昭和維新之春日 男兒同心將義連 胸中雄兵猶百萬 雕零只若櫻翩躚 萬古屍骸跨越過 浮雲飄搖一身磨 心思憂國吾當立 是時應頌男兒歌 莫非天怒地動乎 莫非訇然無巨聲 永眠眾民時當醒 長夜日本曉將拂 仰見九天垂雲靄 伏聞四海響波涛 革新之時今已至 狂飆吹起國高翺 當悲天地映斜陽 茫茫險途人已往 榮華絕頂塵間世 誰站高樓此棋賞 功名身外夢殘蹤 永駐世間唯至誠 人生意氣但有感 成敗誰可復論稱 罷卻離騷一悲曲 悲歌慷慨日已去 吾等掌中三尺剣 正待以血去奸邪
  1 個解答 · 詩詞 · 2 星期前